DB 10 การใช้ชีวิตในโรงเรียน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**หมายเหตุ
เนื่องจากฐานข้อมูลนี้มีขนาดยาว จึงไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งหมด สามารถเลือกอ่านตามหัวข้อที่สนใจได้ตามความต้องการ แต่ถ้าสามารถอ่านได้ครบ ก็ขอขอบพระคุณในความ
อุตสาหะอ่านที่มันจนจบ ขอบคุณค่ะ

 

DB 10 การใช้ชีวิตในโรงเรียน  

หมวดที่ 1 - เวลา

(ตอบโดยประมาณได้ ไม่จำเป็นต้องระบุชัดเจนเพราะมันเป็นไปไม่ได้เสมอไป) 

1.1 การไป-กลับโรงเรียน

- มาถึงโรงเรียนเวลา...

--> ๗.๐๐ น. (เจ็ดนาฬิกา-เจ็ดโมงเช้า) อาจจะมาเร็วหรือช้ากว่า ตามแต่สถานการณ์จริง บวกลบไม่เกิน ๑๕ นาที แต่จะไม่มาสาย

- กลับบ้านเวลา...

-->  ๑๗.๑๕ น. (สิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที-ห้าโมงสิบห้า) ตามแต่สถานการณ์จริง บวกลบไม่เกิน ๑๕ นาที ยกเว้น มีภารกิจติดพัน หรือมีงานที่ได้รับมอบหมาย ก็จะกลับสายกว่าเวลานั้น

1.2 การใช้เวลาในกิจกรรมต่าง ๆ

- เวลาที่ใช้ในการทานข้าวเที่ยง (พักเที่ยงมีเวลา 1 ชม.)

-->  ๑๐-๒๐ นาทีค่ะ ตามแต่สถานการณ์จริง แต่ทานไม่ถึง ครึ่งชั่วโมงแน่นอนค่ะ

- เวลาที่ใช้กับกิจกรรมชมรม (อยู่แค่ในคาบ หรือมีเพิ่มเติมอย่างไร) (สำหรับครูก็คือมาร่วมชมรมนานเท่าไหร่ ตอนไหน) (เพิ่มหัวข้อได้เอง)

                ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาชมรมใดค่ะ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมก็พร้อมยินดีเสมอ ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือบางครั้งก็บังเอิญเข้าร่วมกิจกรรมไปโดยไม่รู้ตัว โดยเวลาส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นเวลาที่ไม่ได้สอนหรือมีภารกิจงานค่ะ

1.3 โอกาสพิเศษ

- ช่วงวันหยุดมาโรงเรียนหรือไม่ ถ้ามาจะมาวันไหน (ยังไม่ต้องตอบว่าทำอะไรในข้อนี้)

-->  วันเสาร์ช่วงเช้าค่ะ

(เพิ่มหัวข้อได้เอง) 

1.4 เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

- วันเสาร์ช่วงเช้า (วันเสาร์เช้ามีอะไรดีนะ ^_^) ถ้ามีประชุมครู หรือมีหน้าที่รับผิดชอบ เช่นเป็นเวรดูแล แต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่เข้ามาค่ะ

 

 

 

หมวดที่ 2 - สถานที่ และกิจกรรมที่ทำในสถานที่นั้น

(หากมีมากกว่าหนึ่ง สามารถบอกได้หลายคำตอบ โดยควรบอก % หรือลำดับโอกาสในการเจอ)

2.1 ในสถานการณ์ปกติ จะ"อยู่ที่ไหน" และ"ทำอะไร" ในช่วงเวลาต่าง ๆ

ก่อนเข้าเรียน (ตั้งแต่เข้า ร.ร. ถึง 07.45 น.)
-->
(เวลาอาจเพิ่มลด ตามแต่สถานการณ์จริง ไม่เกิน ๓ นาที)
๗.๐๐ น. สนทนาพูดคุยกับยามยอดที่หน้าโรงเรียน ประมาณ ๓-๕ นาที โดยจะมีขนมมาฝากบ้างเล็กน้อย บางวัน (เช่นปาท่องโก๋ สังขยา)

๗.๑๐ น. เดินกินลมชมวิวตามทางเดินข้างสนามฟุตบอล

๗.๑๕ น. เข้าสำรวจสวนพฤกษาศาสตร์ประจำวัน

๗.๓๐ น. อยู่เตรียมเอกสาร และบทเรียนที่จะสอนประจำวันมาเตรียมเอาไว้ก่อนไปสอน อยู่ที่โต๊ะตัวเอง หรืออาจจะได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ในบางครั้งตามแต่สถานการณ์จะพาไป


พักเที่ยง (ตั้งแต่ทานข้าวเที่ยงจนถึงก่อนเข้าคาบบ่าย)
(หากมีสถานที่เฉพาะในการทานข้าวให้ระบุไว้โดยละเอียดด้วย)
-->
              - รับประทานอาหารเที่ยง ที่โรงอาหารของโรงเรียนค่ะ
(รับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานค่ะ ตามแต่สถานการณ์จะพาไป แต่บางครั้งก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ได้ไปทานร่วมกับเด็กนักเรียนด้วยในบางโอกาส)

              - เดินย่อยอาหารรอบๆโรงเรียน แวะไปเที่ยว เรือนเพาะชำ(๑๐%), นั่งเล่นตากลม มองทะเล อ่านหนังสือ ที่ศาลาริมทะเล(๑๕%), แวะแปลงเกษตร ดูการเจริญเติบโตของพืชพรรณ(๑๐%), เดินเล่นสวนกลาง หรือนั่งอ่านหนังสือ(๒๐%), นั่งอ่านหนังสือที่สวนพฤกษาศาสตร์ (๒๐%), แวะไปเล่นเปียโนหรือขิมที่ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ชั้น ๑(๑๕%), เงียบหลับบนม้านั่งที่ต่างๆเช่นสวนพฤกษาศาสตร์ ศาลาริมทะเล หรือในสวนกลางริมบ่อน้ำ (๑๐%)


พักบ่าย (10นาที ช่วง 14.10-14.20)
-->
              อยู่ห้องพักครูค่ะ


หลังเลิกเรียน (ตั้งแต่จบคาบสุดท้ายจนถึงกลับบ้าน)
--->
              ทบทวนการสอนในแต่ละวัน วิเคราะห์สรุปผลกิจกรรม บันทึกลงสมุดบันทึกการสอน (๖๐%), สนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ตามแต่สถานการณ์จะพาไป (๒๐%), สนทนาพูดคุยกับนักเรียน ตามแต่สถานการณ์จะพาไป (๒๐%)


*** ช่วงที่นักเรียนชายเรียน ร.ด. ในบ่ายวันอังคาร คนที่เหลือ(ที่ไม่ได้เรียน รวมครูด้วย)ทำอะไร
--->
              ว่ายน้ำที่อาคารสระน้ำ (๑๐%), แวะเข้าห้องสมุด (๓๐%), สนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ตามแต่สถานการณ์จะพาไป (๒๐%), สนทนาพูดคุยกับนักเรียนที่ไม่ได้ไปเรียน รักษาดินแดน ตามแต่สถานการณ์จะพาไป (๒๐%), ฝึกวาดรูปที่ห้องศิลปะ (๑๐%), ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว (๑๐%) แต่ถ้าไม่ทำกิจกรรมเหล่าก็อาจจะกลับเร็วกว่าปกติค่ะ

2.2 รายละเอียดการใช้สถานที่

- ใช้บริการพิเศษอะไรของโรงเรียนบ้าง (เช่น สระว่ายน้ำ, ห้องสมุด)
--->
              ครูเอกใช้บริการทุกอย่างที่มีอยู่ใรงเรียนค่ะ

- ความถี่ในการเข้าใช้งานของแต่ละสถานที่ อาจเทียบเป็นแต้ม (บ่อยแค่ไหน)
---> (ให้เป็นแต้ม 1-10)
ห้องสมุด 8
ห้องพยาบาล 2
ห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัว 3
ห้อง Fitness 3
อาคารสระน้ำ 3
ห้องศิลปะ 3
ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ไทย2(รวมห้องดนตรีสากล2) 4
สนามเทนนิส 3
ห้องธุรการ 6
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
ห้องสหกรณ์ 3
ห้องถ่ายเอกสาร 5
สถานที่อื่นๆ 2

- รายละเอียดในการใช้สถานที่ต่าง ๆ (บอกเป็นที่ที่ไป)
(คือการระบุว่าจะมีพื้นที่เจาะจงในสถานที่เหล่านั้นบ้างไหม ถ้ามีจะเป็นที่จุดไหน รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ)
(เพิ่มสถานที่ที่อยากจะลงรายละเอียดได้ตามอัธยาศัย) 

ห้องสมุด :
              ใช้บริการห้องสมุดในการค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อเอาไปใช่ในการสอน การทำตำรา การทำวิจัย และใช้อ้างอิง นอกจากนั้นก็เข้ามาอ่านหนังสือผ่อนคลายทั่วไป บางครั้งก็เผลองีบหลับ (แบบสวยสง่า (ฮา)) ทุกครั้งที่เข้ามาก็จะมาทักทาย สนทนาพูดคุยกับครูรันตร์

ห้องพยาบาล :
              ใช้บริการห้องพยาบาล ในช่วงที่ไม่สบายหรือมีอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาในบางครั้ง เพราะจริงๆแล้วครูเอกป่วยยากมาก ถึงไม่ป่วยเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นอาจจะเดินไปที่ห้องพยาบาลเพื่อ สนทนาพูดคุยกับ ครูหมอโชค และน้องหมอกั๊ซ

ห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัว :
              ใช้บริการห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัว ในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน โดยครูเอกสนใจฝึกซ้อม ไอคิโด (Aikido) เพราะครูเอกเห็นว่าผู้หญิงควรฝึกศิลปะป้องกันตัวเอาไว้บ้าง โดยเห็นว่าที่โรงเรียนเรียนมีบริการ ห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัวพร้อมผู้ฝึกสอนจึง เข้าใช้บริการ โดยบางครั้งก็เจอกับครูคมเดช ในห้องซ้อมศิลปะป้องกันตัว ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุยกับครูคมเดช ณ ที่นี้

ห้อง Fitness :
              ใช้บริการ ห้อง Fitness ในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน โดยครูเอก จะรักษาสุขภาพแบบนี้มาตั้งแต่ ช่วงที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว และเห็นว่าที่โรงเรียนนี้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี เลยเข้าใช้บริการ บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้อง Fitness ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

อาคารสระน้ำ :
              ใช้บริการอาคารสระน้ำ เพื่อว่ายน้ำออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฝึกกล้ามเนื้อปอดให้แข็งแรง เพราะว่าครูเอกเห็นเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ การว่ายก็เป็น กิจกรรมทางกีฬาที่ครูเอกชอบ โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ อาคารสระน้ำ ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

ห้องศิลปะ :
              ใช้บริการห้องศิลปะในการเข้าไป ฝึกสมาธิและอารมณ์ด้วยศิลปะ กับคุณครูไม ทุกครั้งที่เข้ามาก็จะมาทักทาย สนทนาพูดคุยกับครูไม และนั่งหัดงานศิลปะตามเวลาที่จะอำนวย โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องศิลปะด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป หากเข้ามาแล้วไม่เจอใครก็จะวาดรูปเงียบๆ ไปคนเดียว

ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ไทย(รวมห้องดนตรีสากล) :
              ใช้บริการห้อง ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ไทย เพื่อใช้เครื่องดนตรีขิม ในการฝึกซ้อมมือ เพื่อไม่ให้ลืมวิชาที่ได้เรียนมา ใช้บริการห้องดนตรีสากล เพื่อใช้เครื่องดนตรีเปียโน ในการฝึกซ้อมมือ เพื่อไม่ให้ลืมวิชาที่ได้เรียนมา โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องศิลปะด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป หากเข้ามาแล้วไม่เจอใครก็จะเล่นเครื่องดนตรีไปคนเดียว

สนามเทนนิส :
              ใช้บริการสนามเทนนิส เพื่อเล่นกีฬาเทนนิส ออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ฝึกปฏิภาณไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความกล้าความเชื่อมั่นในตัวเอง เพราะว่าครูเอกเห็นเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ กีฬาเทนนิส ก็เป็น กิจกรรมทางกีฬาที่ครูเอกชอบ โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ สนามเทนนิส ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

ห้องธุรการ :
              ใช้บริการห้องธุรการ ในหลายช่วงเวลา เช่นกรอกเอกสารต่างๆ เช่นเอกสารสมัครเข้าเป็นครู เอกสารลาป่วย ลากิจ ขอออกไปสอนนอกสถานที่ ขอรถพานักศึกษาออกไป ทัศนศึกษา ค่ายแคมป์ เยาวชน ดูงานนอกสถานที่ หรือ ทำจดหมายต่างๆ เช่นจดหมายถึงผู้ปกครอง จดหมายถึงหน่วยงาน จดหมายแจ้งความจำนง และสารพัดเอกสาร ที่ใช้ในทางราชการและเอกชน เอกสารทางการเงิน และอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ที่ต้องเข้าไปขอใช้ บริการกับพี่ๆ น้องๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของโรงเรียน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องธุรการ ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ :
              ใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาที่ต้องการใช้อุปกรณ์ทางด้าน คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีในห้องพักครู หรือใช้บริการอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาที่ไม่ได้เอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้งาน โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป โดยบางครั้งก็เจอกับครูเอซ ก็มีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุยกับครูเอซ ณ ที่นี้ด้วยในบ้างครั้ง

ห้องสหกรณ์ :
              ใช้บริการห้องสหกรณ์ในยามที่ต้องซื้อของใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนมเล็กๆน้อยๆ หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน หรือทำกิจกรรม ซึ่งห้องสหกรณ์ของโรงเรียนนี้ มีของที่ต้องการอยู่เสมอไม่เคยที่จะขาด อยากได้อะไรก็สามารถมาหาซื้อได้ที่นี้ ครูเอกจึงชอบที่จะมาหาซื้อของที่ ห้องสหกรณ์ โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องสหกรณ์ด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

ห้องถ่ายเอกสาร :
              ใช้บริการห้องถ่ายเอกสาร ในการทำสำเนาเอกสารที่ใช้ในการสอน ฝากวางเอกสารการสอนเพื่อให้นักเรียนมารับไปอ่าน ที่ห้องถ่ายเอกสาร กับคุณกล้า ทุกครั้งที่เข้ามาก็จะมาทักทาย สนทนาพูดคุยกับคุณกล้า โดยครูเอกจะเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาที่ว่าง ไม่มีงานการเรียนการสอน บางครั้งก็ได้พบกับครูนักเรียนบุคลากรที่มาใช้บริการ ห้องถ่ายเอกสารด้วย ก็เลยมีโอกาสได้ ทักทาย สนทนาพูดคุย ตามแต่สถานการณ์จะพาไป

สถานที่อื่นๆ :
              เช่น ห้องเครื่อง อาหารคหกรรม อาหารเกษตร เวทีการแสดง ห้องประชุมต่างๆ น้องนิทรรศการ ครูเอกก็จะใช้บริการเช่นกันแต่จะไม่ได้มีความถี่ในการเข้าใช้บ่อยมากนัก ตามแต่สถานการณ์จะพาไป ซึ่งไม่เป็นเรื่องผิดปกติถ้าหากพบเจอครูเอกตามสถานที่เหล่านี้

2.3 สถานการณ์พิเศษ

- ยังไม่เคยไปสถานที่ใดในโรงเรียน (ณ ปัจจุบัน ก่อนมีเรื่องราวพิเศษ)

---> พื้นที่ลึกลับมั้งคะ (ยิ้ม)

- คิดว่ามีสถานที่หลอนๆในโรงเรียนหรือไม่ ถ้ามีคิดว่าที่ไหน (รวมทั้งรายละเอียดพอสังเขป)

---> ไม่มีค่ะ (ครูเอกไม่กลัวอะไรจำพวกนั้น)

2.X เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

---> สรุปได้ว่ามีโอกาสเจอครูเอกได้ในทุกทีค่ะ (ถ้าใจคุณต้องการจะเจอ ไม่ว่าที่ไหนก็เจอได้ค่ะ)

 

 

หมวด 3 พฤติกรรมในโรงเรียน

ข้อนี้จะเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวละครที่คนอื่นสามารถสัมผัสและรู้สึกได้ (เป็นส่วนขยายจากแค่ทำอะไร)

ขอให้ตอบทุกสิ่งที่คิดไว้โดยละเอียด เพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนำไปใช้ให้น้อยที่สุด

3.1 พฤติกรรมในห้องเรียน

ได้แก่ ความตั้งใจเรียน และท่าทีต่าง ๆ ระหว่างอยู่ในห้องเรียน (หากครูก็จะเป็นท่าทีในการสอนในสายตาของนักเรียน) แบ่งเป็น

ในคาบเรียน
--->  
              ครูเอกเวลาสอนจะมีทวงท่าที่น่ามองงดงาม น่าดู มีรัศมีรังสีแพรวพราวสว่างไสวเหมือนแสงออร่า มองแล้วเคลิบเคลิ้มไปโดยไม่รู้ตัว ถึงไม่ชอบก็จะหลงไปโดยไม่รู้ตัว จะต้องสะบัดหัวไปมาแล้วบอกว่าไม่นะๆ ห้ามหลงยัยคนนี้ (ฮา) เป็นครูสาวสวยที่เห็นแล้วอยากเขาไปอ้อน ยกเว้นพวกนักเรียนจิตแข็งที่เฉยชา แต่ถึงยังไงก็จะสะดุดตาเผลอกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆ โดยไม่รู้ตัวเอง(ฮา) เวลาสอนครูเอกจะตั้งใจสอน แต่ไม่ดุดันหรือแข็งขืน แต่ไม่ได้ปล่อยให้เล่นกันวุ่นวาย และมักจะเอากิจกรรมทางการสื่อสารมาผสมผสานกับการสอน อยู่เสมอ ที่สำคัญเวลาสอนจะไม่นั่งสอนนิ่งที่โต๊ะ แต่จะยืนสอนที่หน้าห้องสักครู่จากนั้นก็จะ เดินไปซ้ายบ้าง ขวาบ้าง เดินกลางชั้น เดินไปหลังห้อง เดินไปเดินมาทั่วชั้นเรียน  ถ้ามี PowerPoint ประกอบการสอน หรืออุปกรณ์การสอนอื่น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์จะใช้ กดรีโมทควบคุมจากระยะไกล เพราะครูเอกชอบเดินสอนไปมาทั่วห้อง และถ้ามีกิจกรรมในห้องเรียน ที่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยก็จะเข้าไปร่วมกับนักเรียนด้วย


นอกคาบเรียน
(แต่ยังอยู่ในห้อง)
--->
              เป็นครูสาวใจดีที่เป็นกันเองกับนักเรียน ยิ้มให้ทุกครั้งที่เด็กๆเข้ามาหาหรือพูดคุย หรือแล้วแต่เหตุการณ์และสถานการณ์ เวลาสนทนากันจะมองหน้า และแววตาของของคู่สนทนาเสมอ ด้วยสายตาอ่อนโยน น้ำเสียงและสีหน้า ขณะสนทนาอ่อนโยน โดยไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งทำ ปฏิบัติตน ให้ความรักความรักความเอ็นดู ลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ หากมีข้อเสนอแนะหรือ สอบถามเรื่องใด ครูเอกก็จะเดินเข้าไปสอบถามหรือพูดคุยกับนักเรียนเองโดยตรง หากนักเรียนมีปัญหาปรึกษาเรื่องการเรียน หรือสอบถามเรื่องใดก็ตาม ครูเอกก็พร้อมที่จะให้นักเรียน เข้ามาสอบถามหรือพูดคุย ตลอดเวลา แต่สิ่งที่ยังคงติดตามครูเอกไปเสมอสลัดอย่างไรก็ไม่ออกก็คือ ความสวยสง่าน่าดู มีรัศมีเหมือนแสงออร่า อยู่เสมอ


3.2
พฤติกรรมในห้องพักครู

ถ้าเป็นครูก็พูดถึงว่าพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรตามปกติ

ส่วนนักเรียนก็พูดถึงว่าตอนเข้าห้องพักครูจะต่างจากตอนอยู่ที่อื่นบ้างไหม

--->    
              ยามที่สนทนาพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน ก็จะยิ้มแย้มเป็นกันเอง ทักทายสวัสดียามพบกัน ยิ้มให้ทุกครั้งที่พบเจอ หรือแล้วแต่เหตุการณ์และสถานการณ์ เวลาสนทนากันจะมองหน้า และแววตาของของคู่สนทนาเสมอ ด้วยสายตาอ่อนโยน น้ำเสียงและสีหน้า ขณะสนทนาอ่อนโยน โดยไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งทำ ท่าทางของครูเอกงดงามในสายตาคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กิริยา การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหาร การอ่านหนังสือ หรือแม้แต่ว่าเงียบหลับก็ดูน่ารักสง่างาม (ฮา) ท่วงท่าในการเดินการพูด ล้วนน่าชม ไม่ว่าเป็นช่วงเวลากดแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่ชงชาก็ตาม ทุกกิจกรรมที่เธอทำสง่างามทั้งสิ้น

3.3 พฤติกรรมนอกห้องเรียน

ได้แก่ ท่าทาง ท่าทีต่าง ๆ ที่คนอื่นจะพบเห็นเมื่ออยู่นอกห้องเรียน (ในส่วนที่ว่าทำอะไรให้ตอบไปในหมวด 2)

--->  
              หากพบเจอครูเอกตามที่ต่างๆ ครูเอกจะ ทักทายสวัสดียามพบกัน ยิ้มให้ทุกครั้งที่พบเจอ หรือแล้วแต่เหตุการณ์และสถานการณ์ เวลาสนทนากันจะมองหน้า และแววตาของของคู่สนทนาเสมอ ด้วยสายตาอ่อนโยน น้ำเสียงและสีหน้า ขณะสนทนาอ่อนโยน โดยไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งทำ ท่าทางของครูเอกงดงามในสายตาคนรอบข้างเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กิริยา การเดิน การนั่ง การรับประทานอาหาร การอ่านหนังสือ หรือแม้แต่ว่าเงียบหลับก็ดูน่ารักสง่างาม (ฮา) ท่วงท่าในการเดินการพูด ล้วนน่าชม ไม่ว่าเป็นยามเล่นกีฬา ซื้อของ ติดต่องานใดๆ ก็ตาม ทุกกิจกรรมที่เธอทำสง่างามทั้งสิ้น

3.4 พฤติกรรมการไปกลับโรงเรียน

- วิธีการมาโรงเรียน

ในแบบปกติ

---> คุณพ่อมาส่งค่ะ ขับมาส่งด้วยรถ Morgan 4 Seater สีดำ แต่คิดว่า ช่วงประมาณเทอมสอง คงได้ขับรถมาเองแล้ว   

ในแบบไม่ปกติ (เช่น มาสาย ฝนตกรถติด)  

--->  เกิดเหตุสุดวิสัย นั่งรถเมย์ นั่งแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์ หรือพี่ชายมาส่งถ้าคุณพ่อไม่สะดวกมาส่ง

- กินข้าวเช้าที่บ้านหรือที่โรงเรียน

---> ที่บ้านค่ะ ยังเว้นถ้ามีเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็จะหาทานแถวบ้านหรือมาซื้อขนมปังที่ร้านเจ้าประจำทานค่ะ

- วิธีการกลับบ้าน

---> คุณพ่อมารับค่ะ ขับมารับด้วยรถ Morgan 4 Seater สีดำ แต่คิดว่า ช่วงประมาณเทอมสอง คงได้ขับรถกลับเองแล้ว

3.6 พฤติกรรมในโอกาสต่าง ๆ

- กลัวสัตว์อะไรบ้าง (เช่นสุนัข) รวมทั้งอาการเมื่อพบเห็น

---> หนู และสัตว์อันตรายต่างๆ เช่นเสือ งู หมี เป็นต้น แต่ไม่ได้กลัวอะไรมากมาย แค่ไม่ชอบ ดังนั้นถ้าเห็นก็มีอาการปกติแต่ไม่ได้กรีดร้องโวยวายอะไร จะหลบเลี่ยงมากกว่า

- ชอบสัตว์อะไรบ้าง (รวมอาการเมื่อพบด้วย หากมีเป็นพิเศษ)

---> ไม่ได้ชอบสัตว์ชนิดใดเป็นพิเศษ

- ว่ายน้ำเป็นหรือไม่

--->  เป็นค่ะ

3.X เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

 

 

หมวด 4 อุปกรณ์ประจำตัว

(พยายามตอบให้กระชับ และเน้นส่วนที่ใช้งานในโรงเรียนเป็นหลัก)

4.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับโรงเรียนโดยตรง

- ใช้กระเป๋านักเรียนแบบไหน (ถ้าครูก็อาจตอบเรื่องดีไซน์กระเป๋าตัวเองได้)

--->  ใช้กระเป๋า elecom รุ่น Betsumo เป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊คอเนกประสงค์สีดำเทา

- อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่พิเศษกว่าคนอื่น

(เช่นเครื่องดนตรีส่วนตัว อุปกรณ์ศิลปะ การฝีมือ ... นับรวมโน็ตบุ๊คด้วย)

---> โน็ตบุ๊ค Sony Vaio X-series สีดำ, USB Jewel Butterfly Flash Drive เอาไว้เก็บข้อมูลการสอนเพื่อความสะดวก, Ulysse notebooks by Hermès สมุดโน้ต เพื่อใช้จดบันทึกการสอนประจำวัน

4.2 โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชั่นการสื่อสาร)

- มีหรือไม่ ถ้ามีใช้แบบไหน (หรืออาจตอบว่ารุ่นไหนหากต้องการระบุ)

--->  มีโทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson W980 สีดำ ใช้ระบบสั้นเตือนตลอด

- การใช้ในโรงเรียน และใช้ทำอะไรบ้าง (หมายเหตุว่า กฏโรงเรียนห้ามใช้ในช่วงเรียน แต่ตัวละครจะทำไหมก็แล้วแต่)

---> ใช้โทรออกรับสายเป็นหลัก นอกนั้นไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรเป็นพิเศษ

4.3 ของใช้อื่น ๆ ที่นำติดตัวมา
(พร้อมรายละเอียดการใช้งาน รวมทั้งเวลาและสถานที่ที่ใช้)

--->  ไม่มีอะไรติดตัวมาเป็นพิเศษในช่วงนึ้ค่ะ

4.X เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

 

 

หมวด 5 รสนิยม ความชอบ (และความสามารถพิเศษ)

5.1 อาหาร

- ชอบอาหารอะไรบ้าง

---> 
              ของคาว ต้มจับฉ่าย ของหวาน ไอศกรีมรสรัมเรซิน ผลไม้ สับปะรด หวานฉ่ำ  ครูเอกทานอาหารปกติทั่วไป ได้ทุกชนิดไม่เกี่ยงเรื่องรสชาติอาหาร ทานได้ทุกรสชาติโดยไม่ต้องปรุงเพิ่ม ร้านอาหารร้านไหนที่เอกธิดาต้องปรุงเพิ่ม ร้านนั้นต้องพิจารณาปรับปรุงรสชาติโดยด่วนก่อนจะไม่มีคนเข้าร้าน เธอจะเป็นที่ชื่นชอบ ของคุณแม่ครัวมากเพราะเธอทานโดยไม่ปรุงเพิ่ม

- ไม่ชอบอาหารอะไรบ้าง

---> ปลานึ่งปลาต้ม อาหารป่า เช่น กบ เขียด หนู คางคง ปลาไหล และอื่นๆ
(ไม่ชอบ ไม่ได้แปลว่าทานไม่ได้ แต่ถ้าเลือกได้จะไม่ทานค่ะ)

- ปริมาณในการกิน

---> ไม่น้อยจนเกินไป ไม่มากจนเกินงามค่ะ รับประทานแต่พอดี

- พฤติกรรมการกิน (เช่นมูมมาม กินเร็ว กินช้า กินแบบผู้ดี กินจุกกินจิบ)

---> กินแบบผู้ดี สง่างามทุกท่วงท่า

- รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการกิน (เช่นเอาข้าวกล่องมา หรือไปกินที่ไหนเป็นพิเศษไหม)

(อาจซ้ำกับบางข้อแต่ขอถามย้ำเพื่อให้ตามอ่านง่าย)

รับประทานอาหารเที่ยง ที่โรงอาหารของโรงเรียนค่ะ
(รับประทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานค่ะ ตามแต่สถานการณ์จะพาไป แต่บางครั้งก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่ได้ไปทานร่วมกับเด็กนักเรียนด้วยในบางโอกาส) บางครั้งก็อาจจะมีอาหารพิเศษ ใส่กล้องอาหารมาจากที่บ้านค่ะ ตามแต่โอกาสอำนวย

--->  

5.2 การทำอาหาร

- เคยทำอาหารด้วยตัวเองหรือไม่

---> เคยค่ะ

- ชอบทำอาหาร (หรืออยากทำเป็น กรณีที่ไม่เคยทำ) หรือไม่

---> ไม่ได้ชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะ แต่ถ้าให้ทำก็ทำได้ เป็นปกติของผู้หญิงที่สามารถทำอาหารได้  

- ความสามารถในการทำอาหาร (ทำได้อร่อย หรือเป็นทุกข์ต่อคนทาน)

---> มีความสามารถปกติเท่าที่ผู้หญิงที่ทำอาหารได้ค่ะ คนทานไม่ตาย ไม่อ๊วก และไม่บ่นค่ะ เวลาทำก็ไม่เละเทะวุ่นวาย เป็นระเบียบเรียบร้อยดีค่ะ

5.3 เวลาและสถานที่

- ชอบวันไหน เวลาไหน ในโรงเรียนเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะอะไร

---> ทุกช่วงเวลาในชีวิตอาจเกิดเหตุการณ์พิเศษได้อย่างไม่คาดคิด ดังนั้นไม่ว่า วันเวลาไหนในโรงเรียนนี้ก็ตาม ครูเอกถือว่า เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นได้เสมอค่ะ ทุกวินาทีในชีวิตของเธอคือวันพิเศษเสมอค่ะ

- ชอบสถานที่ไหนในโรงเรียนเป็นพิเศษหรือไม่ เพราะอะไร

---> สวนพฤกษาศาสตร์ ความร่มเย็นและกลิ่นหอมของพรรณไม้ ที่สวนพฤกษาศาสตร์ค่ะ บรรยายที่นั้นทำให้ครูเอกมีสมาธิค่ะ

5.X เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

 

 

หมวด 6 สังคมในโรงเรียน

ข้อนี้เน้นเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ใน สังคมเป็นหลัก แต่อาจมีการยกข้อมูลอื่นมาเสริมได้หากพบว่ามันมีความจำเป็นต้องอธิบายเพื่อ ให้เห็นการเชื่อมโยง

6.1 ระดับความต้องการการอยู่ในสังคม

บอกเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม โดยเทียบตามนี้

ต่อต้านสังคม -10    ขอแค่อยู่คนเดียว -5     ยังไงก็ได้ +0

ชอบกลุ่มเล็ก ๆ +5     ชอบกลุ่มใหญ่ๆ +10     เป็นคนดังของสังคม +20

--->  ครูเอกเป็นคนประเภท +0 แต่คนชอบมองว่าเป็น +20

6.2 กลุ่มเพื่อนที่สนิทๆ กัน (ณ ปัจจุบัน) มีใครบ้าง

(กลุ่มนี้ เป็นความสนิททางใจ ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอด)

--->  ณ ปัจจุบันยังไม่มีใครสนิทเป็นพิเศษค่ะ ทุกคนเท่าเทียมกันในความคิดครูเอก

6.3 เพื่อนที่ไปไหนด้วยกันตลอด

(ข้อนี้ขอให้เขียนตามความคิดของเราก่อน ถ้า ผปค.คนอื่นแย้งมาก็ค่อยแก้เอา)

(ถ้าเขาไม่เอาก็ไม่ต้องง้อหรอก เพื่อนมีให้เลือกอีกตั้งเยอะ)

---> ไม่มีใครสนิทเป็นพิเศษค่ะ ทุกคนเท่าเทียมกันในความคิดครูเอก

6.4 เวลาเข้าห้องน้ำ ไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อน
(ข้อนี้น่าจะเน้นผู้หญิง แต่ชายก็ตอบมาตามจริงแล้วกัน)

---> ไปคนเดียวได้โดยไม่มีปัญหาค่ะ

6.X เพิ่มเติม

(เพิ่มจำนวนและใส่ชื่อหัวข้อได้ตามความต้องการ)

 


 

 

อ้างอิง

-รูปรถ Morgan 4 Seater : carbodydesign . 2009 : http://www.carbodydesign.com/gallery/2006/03/08-morgan-4-seater/
-รูปสมุดบันทึก Ulysse notebooks by Hermès : desi. 2009 : http://designyearbook.blogspot.com/2009/02/ulysse-notebooks-by-hermes.html
-รูปโทรศัพท์มือถือ Sony Ericsson W980 : finalsense . 2009 : http://www.finalsense.com/news/it/phone/sony_ericsson_w980.htm
-รูปหน่วยบันทึกข้อมูล USB Jewel Butterfly Flash Drive : winarco . 2009 : http://winarco.com/usb-jewel-butterfly-flash-drive/
-รูปโน้ตบุ๊ค Sony Vaio X-series : uncrate . 2009 : http://www.uncrate.com/men/images/2009/10/sony-vaio-x-series.jpg
-รูปกระเป๋าอเนกประสงค์ case and bags Betsumo : elecom . 2009 :http://www2.elecom.co.jp/accessory/bag/bm-ca26/image/gy.jpg
-รูป Carrying Case : geekstuff4u . 2009 : http://www.geekstuff4u.com/catalog/product/gallery/id/538/image/2881/

 

Comment

Comment:

Tweet

ครูเอก งดงามยิ่งนัก สมแล้วที่เป็นนางสาวสยาม อิอิconfused smile

#1 By Thai-Cubic on 2009-10-26 00:04