[CS] SUM การใช้ภาษาในการเขียน


 

การใช้ภาษาในการเขียน

    •    พูดจาสุภาพ ตลอดเวลา (เลือกระดับภาษาสุภาพตามความสนิทสนม)
    •     ไม่ใช้คำว่า จัง, นะจ๊ะ, สิจ๊ะ ลงท้ายประโยค
 
- คำที่ใช้แทนตัวเอง:
    •    ดิฉัน (ใช้กับคนทั่วไปที่ยังไม่รู้จักกัน)
    •    เอก (ใช้กับ คุณพ่อคุณแม่ และคนที่อายุเท่ากัน หรือมากกว่าโดยจะต้องเป็นคนที่รู้จักกันมาพอสมควรแล้ว)
    •    ครู (ใช้กับนักเรียนที่รู้จักกันแล้ว)

- คำที่ใช้แทนผู้อื่น:
    บุคคลทั่วไปและครูอาจารย์
    •    คุณ (บุคคลทั่วไปที่ไม่รู้จักกัน)
    •    คุณและเรียกชื่อ (บุคคลทั่วไปหากรู้จัก)
    •    พี่ตามด้วยชื่อ (บุคคลที่อายุมากกว่าและสนิทสนมคุ้นเคยกันมากพอสมควร)
    •    น้องตามด้วยชื่อ (บุคคลที่อายุน้อยกว่าและสนิทสนมคุ้นเคยกันมากพอสมควร)
    •    เรียกตำแหน่ง ตามด้วยชื่อจริง (ครู อาจารย์ หรือบุคคลที่รู้จักในแบบทางการ)  

 - นักเรียนนักศึกษา
    นักเรียนหญิง
    •     คุณตามด้วยชื่อ (ใช้ในช่วงเวลาทั่วไป แม้เป็นนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ตาม)
    •     หนู,เธอ (ใช้ในช่วงเวลาทั้วไปเฉพาะนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้ว และใช้สลับกันในประโยคเพื่อกันการใช้คำซ้ำในประโยค)
    •    สาวน้อย,คนสวย (ใช้ในเวลาถูกใจ เฉพาะนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้ว และใช้เพียงเล็กน้อยในประโยค)
 
    นักเรียนชาย
    •     คุณตามด้วยชื่อ (ใช้ในช่วงเวลาทั่วไป แม้เป็นนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้วก็ตาม)
    •     หนู,เธอ (ใช้ในช่วงเวลาทั้วไปเฉพาะนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้ว และใช้สลับกันในประโยคเพื่อกันการใช้คำซ้ำในประโยค)
    •    หนุ่มน้อย,พ่อหนุ่ม (ใช้ในเวลาถูกใจ เฉพาะนักเรียนที่รู้จักคุ้นเคยกันแล้ว และใช้เพียงเล็กน้อยในประโยค)

    นักเรียนทั้งหมด
    •    เด็กๆ (ใช้ในช่วงเวลาที่เรียกนักเรียนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป ใช้ในช่วงเวลาทั่วไป)
    •    เด็กดี,ที่รัก (ใช้ตอนที่รักมากเอ็นดู เวลาลูกศิษย์ไม่ดื้อหรือตั้งใจเรียน หรือตอบคำถาม)
    •    ขอบคุณค่ะ,ดีมาก,น่ารักมาก (คำลงท้ายเวลาสอน หากถูกใจ)
    •    พวกคุณ,พวกเธอ (ใช้บ่อย และตอนที่จะเข้าโหมดจริงจังและเริ่มดุนิดๆ)   

 - ลงท้ายประโยค:  
    •    คะ ค่ะ (กับทุกคน แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคำพูดจะต้องลงท้ายด้วยค่ะหรือคะ ให้ดูจากรูปประโยคเป็นสำคัญ ว่าควรเติมคำลงท้ายเพื่อความสุภาพหรือไหม)
    •    นะ นะคะ (โดยให้ดูจากรูปประโยคเป็นสำคัญ ว่าควรเติมคำลงท้ายเพื่อความสุภาพหรือไหม และแนะนำว่าไม่ควรใช้บ่อยในประโยค)
    •    จ่ะ (เช่นสวัสดีจ่ะเด็กๆ โดยให้ดูจากรูปประโยคเป็นสำคัญ ว่าควรเติมคำลงท้ายเพื่อความสุภาพหรือไหม และแนะนำว่าไม่ควรใช้บ่อยในประโยค)
    •    สิ (เช่น ดูสิ ได้สิ ทำสิ จะต้องมีคะ ลงท้ายเสมอเพื่อความสุภาพ โดยให้ดูจากรูปประโยคเป็นสำคัญค่ะ)
 
-คำพูดที่ครูเอกธิดาใช้กับเพื่อนครูด้วยกัน (เมื่อคิดว่าสนิทกันแล้ว)
    •    ถ้าอายุมากกว่าจะ เรียกพี่ เช่น พี่ชา,พี่เดช (ถ้าอนุญาต) เป็นต้น
    •    ถ้าอายุน้อยกว่าจะ เรียกน้อง เช่น น้องเคน,น้องไม,น้องเล,น้องอุนอุน (ถ้าอนุญาต) เป็นต้น
    •    ครูเอกคิดว่าการมาทำงานร่วมกันนั้น ต้องอยู่กันแบบพี่น้อง เสมือนญาติมิตร จึงคิดว่าการเรียกขานกัน ควรจะเรียกกันอย่างสนิทใจเหมือนพี่น้อง โดยทั้งหมดนี้จะเรียกเวลาคุยกันแบบสบายๆ มากกว่า
    •    ถ้าแบบทางการหรืออยู่ต่อหน้านักเรียนครูเอกจะเรียก ชื่อจริงของครูท่านนั้น (ร่วมถึงคนที่ไม่อนุญาตให้เรียกพี่หรือน้อง ก็จะเรียกด้วยชื่อจริงของครูท่านนั้น)
    •    ในช่วงแรกนี้ยังไม่รู้จักใครมาก จึงเรียกชื่อจริงของคุณคนนั้น หรือชื่อเล่นไปก่อน เช่น
สวัสดีค่ะ ครูจอมฟ้า แต่ถ้ารู้จักกันมาขึ้นก็ใช้อีกแบบ เช่น สวัสดีค่ะ ครูสายฟ้า เมื่อสนิทกันเพิ่มขึ้นคือรู้จักกันมาขึ้นทำงานด้วยกันนานขึ้นก็จะ เรียกว่า น้องสายฟ้า เป็นต้น
 
 
ตามจริงแล้วไม่อยากกำหนดเกณฑ์การใช้ภาษาเท่าไรนัก เพราะจะเป็นการปิดกั้นจินตนาการในการเขียนค่ะ
อย่างไรก็ตามลองใช้เป็นแนวทางคร่าวๆในการเขียนนะคะ
ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่จินตนาการในการเขียนของตัวผู้เขียนเอง
 
ขอบคุณค่ะ
ด้วยรัก เอกธิดา